BASINDAN

TÜRK UZMANLARIN MÜTHİŞ BAŞARISI : POLİFENOL YÖNTEMİ

Natrumin firması tarafından patentli ve Doktor, Eczacı ve Mühendislerden kurulu Türk Uzmanları tarafından 1999 yılından beri üzerinde çalışılan Dephyto Kıl Dönmesi Ürünü Dünya Eczacılık ve Tıp dünyasına damgasını vuracak. Natrumin  tarafından dağıtımı gerçekleştirilecek olan Dephyto, “Kıl Dönmesi Tedavisinde Polifenol Yöntemi”patenti ile Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Dephyto adlı ürünümüz, Almanya’da Dermatest Klinik Laboratuarlarında Safety ve pozitif dermatolojik testleri elde etmiş ve gerekli yasal izinler alınmış, klinik çalışmaları yapılmış, yakın zamanda Uluslararası Tıp dergisinde makalesi yayınlanacak bir üründür.Sadece ülkemizde değil tüm Dünyada ses getirecek ve bu konuda ülkemize hem itibar hem de döviz getirecektir. Yıllardır emek ve sermaye yoğun sektörlerden şikayet ettiğimiz bir ortamda konumuzda ilk olarak bilgi yoğun bir ürün geliştirmenin gururunu yaşıyoruz.
Bu ürünü 11 yıl boyunca her türlü zorluğa rağmen yılmadan yıkılmadan geliştiren ve ülkemize ve tüm insanlığa armağan eden uzman ekibimize  teşekkür ederiz.Bugüne kadar polifenol yöntemini uygulayan ve makale çalışmaları yapan uzman doktorlarımıza, tanıtımı için katkı sağlayan firmalara, kısacası desteği olan herkese teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.

Bilindiği üzere Pilonidal sinüsün 1833’de ilk olarak Mayo ve arkasından Anderson tarafından tarif edilmesinden zamanımıza kadar geçen sürede, ameliyattan sonra tekrarlamaları da içine alarak irdeleyen birçok tedavi yöntemleri literatürde yer almıştır.
Pilonidal Sinüs hastalığının çözümünün sadece ameliyat olmadığı ortaya çıkmıştır. Doktora gidildiğinde teşhis kıl dönmesi ise ilk önerilen çözüm ameliyat olmuştur. Bu güne kadar ameliyattan farklı olarak fenol ve gümüş nitrat (AgNO3) çözeltileri gibi antiseptik maddelerle tedavi yapılmaya çalışılmış ama problemin fizyopatolojik durumundan dolayı ve bu maddelerin kimyasal yapısından kaynaklanan nedenlerden Pilonidal Sinüs tedavisinde bu tür maddelerin tedavi edici olma özelliği hayli zayıftır. .
Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) ‘nde yapılan araştırmalara göre en verimli çağlarında bulunan genç erkeklerde % 28 oranında görülmektedir. Rahatsızlık meslek seçmemekle birlikte daha çok üniforma, iş elbisesi kullananlarda, öğrencilerde ve uzun süre oturarak çalışmak zorunda kalan kişilerde daha sıklıkla görülmektedir.
Pilonidal Sinüs (kıl dönmesi); sinsi gelişen bir yapıya sahiptir. Uzunca bir süre vücutta hiç bir belirti vermeden ilerlemektedir. Teşhis konulabilecek noktaya gelindiğinde ise problemli bölgede ağrı, kokulu akıntı ve kaşıntı şeklinde kendini belli etmektedir .Hasta genellikle bu durumda doktora başvurduğunda kıl dönmesi teşhisi konmakta ve tedavi olarak ameliyat önerilmektedir. Bu noktaya gelmiş hastalık vücut için sürekli bir enflamasyon odağı olmakta bu da vucudun diğer organlarına (kalp, böbrek, karaciğer) zarar verebilmektedir.. Yapılan müdahale sonucunda hasta problemli bir ameliyat süreci geçirmekte ,ameliyatın başarı oranı hastalığın patolojik durumuna göre düşük olmaktadır. Hasta ameliyat sonrasında ciddi bir tedavi zamanına ihtiyaç duymakta ve nüks oranı yüksek olmaktadır. Bu tarz cerrahi yöntemler kişiye ekonomik külfet olduğu gibi kişi sosyal hayatından uzak kalmakta ve genel ekonomiye de ciddi işgücü kaybı olarak yansımaktadır. Hangi yöntem olursa olsun pilonidal sinüsün tedavisinden sonra nüksün gerçekleşmesi, psikolojik sıkıntıya neden olmakta ve değişik rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Diğer yöntemlerde pilonidal sinüsün nüksü çoğunlukla tedaviden sonra 9 cu aylarda olmaktadır. Dephyto Kıl Dönmesi Ürünü tüm bu olumsuzluklara çözüm olarak uzun zamandır labaratuvarlarda ARGE si yapılmış ve Pilonidal Sinüs için tek alternatif çözüm olabileceği ortaya çıkmıştır. Kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle herhangi bir merkeze ihtiyaç duyulmadan kendi kendine kullanılıyor olması hasta açısından da önemli bir avantajdır.

Dephyto’nun içeriğinde olan Polifenoller, Pilonidal sinüs tedavisinde alternatif çözüme yardımcı olacaktır. Polifenoller . bitkilerden elde edilen doğal bir biopolimerlerdir. . Mikroorganizmaların yok edilmesi safhası ve hasarlı dokunun onarılmasıyla 2 farklı yönden hastalığın bertarafı için etki göstererek görevini yerine getirmektedir. Polifenoller tıpta baştakanser olmak üzere astım, bronşit, kolon enfeksiyonları, bronşit, aids, sara,sedef, sarılık, grip ve keratit gibi hastalıklarda başarıyla kullanılmaktadır. Dünyada bununla ilgili pek çok akademik çalışma mevcuttur
Uzman ekip tarafından araştırma geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Pilonidal Sinüs(kıl dönmesi)tedavisinde sunulan polifenol yöntemi hastaya ve ekonomiye sağlayacağı fayda oldukça önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalarla önümüzdeki dönemde enjektabl formuyla da bu konuda tedavi sürecini çok kısaltacak bir sonuç elde edilmesi hedeflenmektedir.