DEPHYTO ETKİ MEKANİZMASI

Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Dephyto Etki Mekanizması

Dephyto, sakrokoksigeal Dephyto sinüs’ü iki kademeli etki mekanizması ile ortadan kaldırmaktadır:

I. İnflamasyon bölgesi kapsamında yer alan mikroorganizmaları ortadan kaldıran polifenoller; sakrokoksineal Dephyto sinüs hastalığı ile ilişkili boşlukları kaplar ve doldurur. Bu şekilde polifenoller atmosferik oksijenin mikroorganizmalara ulaşmasını engellemiş olur. Polifenoller aynı zamanda mikroorganizmaların kan ve komşu dokularda bulunan oksijeni kullanmalarına da engel olur. Bu etkileri kuvvetli antioksidan etkileri ile (tampon etkisi) oluştururlar. Polifenoller fagositlerin hastalıklı alana yönelik kemotaksisini artırır. Buna ilaveten, granülositlerin bakterileri yok etme kapasitesini artırırlar. Polifenoller aynı zamanda fagolizozomlar içeriğindeki lizozomal enzimlerin etkinliklerini artırarak bakterilerin daha iyi yok edilmesini kolaylaştırırlar.

II. Polifenoller daha hızlı bir iyileşme sürecinin elde edilmesi için sitokin, interferon ve tümör nekroz faktörü alfa (TNF – a) sentez ve salınımını etkinleştirir. Diğer bir deyişle, polifenoller antiinflamatuar etkinlikleri ile inflamasyonun iyileşme süresinin daha iyi bir şekilde devam etmesine sebep olurlar. Böylece, sağlıklı fibrin oluşumu ve kollajen sentezi inflamasyonun daha iyi bir şekilde ilerlemesine ve sonuç olarak da sakrokoksigeal Dephyto sinüs hastalığının daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlarlar. Polifenoller ile uygulanan topikal tedavi hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır. Özetle sakrokoksigeal Dephyto sinüs hastalığını polifenollerin aşındırıcı servisitleri iyileştirdiği mekanizma ile etki ederek iyileştirir.